LOADING

Type to search

News

නිල්-කොල දේශපාලනඥයින් යටගසන බැදුම්කර වන්චාවේ වෝහාරික විගණනය යනු කුමක්ද ?

Share

වෝහාරික විගණනයක් යනු කිසියම් පුද්ගලයෙකු හෝ ආයතනයක සිදු වී ඇති මුල්‍ය වන්චාවක් සම්බන්ධවත්, එම මුල්‍ය වංචාවෙන් සිදු වී ඇති මුළු පාඩුව පුළුල් ලෙස හදාරමින් හා ගණනය කරමින් එම වන්චාවට අදාල කරුණු මෙන්ම මුලාශ්‍ර අධිකරණයක පිළිගත් සාක්කියක් හැටියට ඔප්පු කිරිමට උපයෝගී කර ගැනීමට හැකිවන පරිදි පිළිගත් ආයතනයක් විසින් සිදු කරනු ලබන පරීක්ෂණයකි.

එවන් වෝහාරික පරීක්ෂණයක් මහ බැංකු බැදුම්කර වංචාවට අදාලව සිදුවිය යුතු යයි කෝප් කමිටුව 2016 දීත්. ජනපති කොමිසම 2018 නිර්දේශ කර තිබු අතර ඒ අනුව පිළිගත් මුල්‍ය ආයතනයක් ලවා වෝහාරික විගණනයක් සිදු කරන ලෙස ජනපතිතුමා විසින් මහ බැංකුවට 2018 ජනවාරි මස දැනුම් දෙන ලදී… ඒ අනුව මහ බැංකුව විසින් ලොව පිළිගත් ජාත්‍යන්තර ආයතන 2කට මෙම වෝහාරික විගණනයක් සිදු කරන ලෙස බාර දෙන ලදී. ජනපති කොමිසම මෙන්ම මෙවන් පරීක්ෂනයක් විය යුතුයයි කෝප් කමිටුවද නිර්දේශ කර තිබු අතර එයට හේතුව වුයේ යම් මුල්‍ය වන්චාවක් සිදු වී ඇත්නම් එය අධිකරණයේ තහවුරු කිරීමට මෙම වෝහාරික විගණනය ඉතාමත් වැදගත් සාක්කියක් බවට පිළිගත් ක්‍රම වේදයක් හෙයිනි. 2015 බැදුම්කර වන්චාව ගවේශනය කිරීමේදී මෙම වන්චාව 2009 දක්වා විහිදී යන හෙයින් වෝහාරික විගණනය 2005 දක්වා සිදුකරන ලෙසට ජනපති කොමිසම හා කෝප් කමිටුවත් නිර්දේශ කර තිබී ඇත.

වසර 2ක් පුරාවට පැවති මෙම වෝහාරික විගණන පරීක්ෂණයේ වාර්තාව අදාල ආයතනය විසින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට නොවැම්බර් මස මුලදී ලබා දී ඇති අතර. පසුව ඔවුන් විසින් එය රහසිගත වාර්තාවක් ලෙස හිටපු ජනප්තිවරයටත් මුදල් ඇමැතිවරයාටත් කෝප් කමිටුවටත් ලබා දී ඇත.

කෝප් කමිටුව, මැතිවරණය පැවති හෙයින් එම දිනවල රැස් නොවූ අතර රැස්වීමට නියමිත වුයේ දෙසැම්බර් 03 දිනය. ඔවුන් එදින මෙම වෝහාරික විගණන වාර්තාව සාකච්ජා කිරීමටත් එදිනම පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමටත් සුදානම් වී තිබුණි. එසේ පාර්ලිමේන්තුවට එම වාර්තාව ඉදරිපත් වුයේ නම් මෙම වාර්තාව අද වනවිට සමාජගත වන අතර එහෙත් දෙසැම්බර් 02 දින පාර්ලිමේන්තුව ජනපතිතුමා විසින් වාරාවසාන කරන ලදී. නව ආණ්ඩුව පත්වීමෙන් පසුව නව ආණ්ඩුවේ බලධාරීන්ටද මෙම වෝහාරික විගණන වාර්තාව ඔවුන්ට ලැබුණු නව බලතල මත ලැබී තිබිය යුතුමය. එහෙත් ඔවුන් බලයට පත්වීමට පෙර හිටපු පාලකයින්ගෙන් මෙම වාර්තාව ප්‍රසිද්ධ කරන ලෙස ඉල්ලා සිටියත් ඔවුන්ට දැන් බලය ලැබී තිබෙන විටත් ප්‍රසිද්ධ නොකරමින් සිටින බවක් පෙනේ. ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව මෙය ජනපතිවරයාට හෝ මුදල් ඇමති වරයාට දැන් ලැබී ඇත.

එසේ වාර්තාව ප්‍රසිද්ධ කරනු වෙනුවටනව පාලකයින්ද සිදු කළේ ජනපතිට පාර්ලිමේන්තුව වාරාවසාන කිරීමට තිබෙන නීතිමය අයිතියට මුවා වෙමින් මෙම වාර්තාව සමජගත කිරීම වලක්වා ඇත. ජනපතිට එසේ පාර්ලිමේන්තුව වාරාවසාන කිරීමට අයිතියක් ඇත. එහෙත් එය යම් හෙයිකින්, දිනයක් පමා වී එනම් දෙසැම්බර් 03 හෝ ඊට පසුව මේ වාරාවසාන කිරීම සිදු වුයේ නම්, මේ වනවිට වෝහාරික විගණන වාර්තාව සමාජගත වී ඇත. එහෙත් සිදු වුයේ 02 දින පාර්ලිමේන්තුව වාරාවසාන වූ හෙයින් පැවති කෝප් කමිටුවද අහෝසි වීමයි. ඒ හෙයින් තවමත් මෙම වර්තාව රහසිගත ලියවිල්ලක් බවට පත් වී ඇත.

නැවත පාර්ලිමේන්තුව 2020 ජනවාරි 03 ඇරඹු පසු නැවතත් නව කෝප් කමිටුවක් බලාත්මක කිරීමට හැකිවන පරිදි සියලු පක්ෂවල නියෝජිතයින්ගේ නම්, තමන්ට දන්වා එවන ලෙස කතානායක වරයා නිවේදනය කරනු ඇත.

පසුව එම නම් ලැබීමෙන් පසු නැවත නව කෝප් කමිටුවක් නම් කිරීමෙන් පසුව බලාත්මක වී ලැබී තිබෙන වෝහාරික විගණන වාර්තාව අවශ්‍ය නම් අධ්‍යනය කිරීමක් හෝ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමක් ඔවුන්ගේ තීරණ මත සිදු විය හැක.

මෙහිදී මා මතු කරන්නේ ජනවාරි 03 පාර්ලිමේන්තුව රැස් වීමෙන් පසුව, විවිධ පක්ෂ විසින් තමන්ගේ මන්ත්‍රීවරුන් නම් කිරීමෙන් පසුව කෝප් කමිටුව බලාත්මක වීමට අඩුම පමණින් ජනවාරි මස අග හෝ පෙබරවාරි මස මුලදී විය හැක. එයට හේතුව පාර්ලිමේන්තුව මාසයක් තුළ රැස්වීමට නියමිතව ඇත්තේ දින 08ක් පමනක් හෙයිනි. ඉන්පසු මාර්තු 01 දින පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමක්ද කතා වන හෙයින් මෙම වාර්තාවට කුමක් විය හැකිද ?

මෙසේ වීමට ඇති සැඟවූ හේතුන් කවරේද ?

විපක්ෂය මෙය 2015 යහපලන ආණ්ඩුව බලයට පත් වී මාසයක් ඇතුලතම හෙළිදරව් කිරීමට සමත් වූ අතර එසේ හෙළි කිරීමට විපක්ෂය සමත් වුයේ කෙසේද ? එයට හේතුව නම් මෙම ක්‍රියාදාමය මෙලසම 2015 පෙරත් මෙම ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව හා හිටපු පාලකයින් හරහා සිදු කිරිමත් නව පාලකයින් පත් වීමෙන් පසුව ඔවුන් නව යහපලන ආණ්ඩුව හරහාද තම සුපුරුදු ගනදෙනු කිරීම ඇරඹිය.

කූඨ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව නව යහපලන ආණ්ඩුවේ බලධාරීන් සමග කරන ගනදෙනු විපක්ෂයට අලුත් දෙයක් නොවූ හෙයින් යහපලන ආණ්ඩුව බලයට පත් වී මාසයක් ගත වීත්ම විපක්ෂය මෙම සම්පුර්න ලෙස හෙළිදරව් කිරීමට සමත් විය.

මෙයින් ආණ්ඩු පක්ෂය කලබල වූ අතර ඔවුන් සිතුවේ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව එය විසදනු ඇතැයි කියාය.

ආණ්ඩු පක්ෂය සිතුවේ එම කටුයුතු සිදුකල ව්‍යාපාරික පිරිස් හරහා විපක්ෂය සමග සාමදාන වීම වුවත් විපක්ෂය කළේ තමන් ගේ කාලයේ සිදු නොවූ බව හගවමින් නව පාලකයින්ට හා එම ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවට නොකඩවා පහර එල්ල කිරීමය.

විපක්ෂය නොකඩවා පහර ගසමින් සිටින විටත් ආණ්ඩු පක්ෂය තම ව්‍යාපාරික කොටස් මෙය පැවති පසුගිය රජයේ සමයේත් සිදු වූ බව පැවසීමට මුලින් මැලි වුවත් විපක්ෂය දිගින් දිගටම පහර ගසන විට එය පසුගිය රජයේත් සිදු වූ බව පවසන ලදී.

ඊටත් අමතරව තත්වය රනිල්-මෛත්‍රී රජයට අසාධ්‍ය වනවිට රනිල් පාර්ශ්වයන් තීරණය කලේ අවසන් තුරුම්පුව ගැසීමය. එනම් මෙම භාණ්ඩාගාර බැදුම්කර වාර්තාවේ වෝහාරික විගණන වාර්තාව 2002 සිට 2015 දක්වා සොයා බලන ලෙස ඉල්ලීමයි.

එවිට මෙහි එක් කාල සීමාවක විත්තිය වෙනු ඇත්තේ 2015 රනිල් මෙත්‍රී ආණ්ඩුව සේම එම ව්‍යාපාරික පිරිසයි.

ඊට පෙර 2005 සිට 2015 දක්වා විත්තිය වෙනු ඇත්තේ එකල පැවති ආණ්ඩුව සේම එමම ව්‍යාපාරික පිරිසයි.

මෙහිදී එක් ව්‍යාපාරික පිරිසක් පැවති ආණ්ඩු දෙක සමගම ගනදෙනු කර ඇත.

අවසානයේ මෙම දේශපලන පක්ෂ දෙකේ නායකයින් කුමක් පැවසුවද සිදු වනුයේ අති විශාල මහජන ධනයක් වැය කරමින් සිදුකළ මෙම භාණ්ඩාගාර බැදුම්කර වාර්තාවේ වෝහාරික විගණන වාර්තාව අධිකරණයට නොයන මට්ටමකින් දෙපාර්ශවය අතර සමාදානයකට එළඹීමට ඇති ඉඩකඩ වැඩිවීමය.

මෙයට ලබා දිය හැකි හොදම උදහරණ නම් 2013 සිට 2015 දක්වා මෙම බැදුම්කර වංචාවට අදාල සමාගමේ එක් අධ්‍යක්ෂක වරියක් වුයේ එකල මහ බැංකු අධිපතිගේ සහෝදරිය වීමත්, පසු කාලීනව 2015 පැවති රජයේදී තම මාමණ්ඩිය වීම තුලිනුත් මෙම සමාගම තුළ මහ බැංකු අභ්‍යන්තර ක්‍රියාවලිය තුළට විහිදී ගිය ප්‍රමාණය සාක්ෂාත් වේ.

අවසානයේ අකමැත්තෙන් වුවත් නව රජයටත් මෙම බැදුම්කර වංචනිකයින් කෙරේ ලිහිල් ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කිරීමට සිදුවෙන මට්ටමකට පත් වී ඇත. හේතුව ඔවුන් පහර ගසා ඇත්තේ විදුරු ගෙවල්වල සිටය. ප්‍රහාරය ඔවුන්ටත් එල්ල වී ඇති හෙයින් ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව සදහා පාදයක් පසුපසට ගැනීමට සිදුවෙනු ඇත. එමනිසා ඔවුන් එකිනෙකා එකිනෙකාව මෙම භාණ්ඩාගාර බැදුම්කර වාර්තාවේ වෝහාරික විගණන වාර්තාව අරඹයාත් රකිනු ඇත.

කෙටියෙන් මෙය නැවතත් මෙසේ දැක්විය හැක…

2005 -2015 පැවති රජයේත් ව්‍යපාරික ප්‍රජාව හා දේශපාලක පිරිස් බැදුම්කර වංචාව සිදු කරන ලදී. එයට අවශ්‍ය පුද්ගලයින්ට ඔවුන් විසින් සලකා ඇත. දේශපාලක පිරිස්ද ව්‍යාපාරිකයින් සිදු කරන දෙය දැක එය නොදන්නා මෙන් සිටිමින් ඇත.

2015 නව රජය බලයට පත් වීමත් සමග එම ව්‍යපාරික ප්‍රජාව හා පිරිස් සුපුරුදු ලෙසම බැදුම්කර වංචාව දිගටම සිදු කරන ලදී. එහිදී පැරණි දේශපාලකයින් වෙනුවට නව දේශපාලන පිරිසකට වරප්‍රසාධ ලබා දී තිබුණි.

මෙයින් කෝපයට පත් වූ හිටපු පාලකයින් මෙම වංචාව ඉතාමත් ඉක්මනින්ම 2015 මුලදීම බැදුම්කර වංචාව හෙළිකරන ලදී.

මෙවන් තත්වයක් එම ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව සේම එම දේශපාලකයින්ද බලාපොරොත්තු නොවූ අතර අවසානයේ ඔවුන්ගේ තීරණය වුයේ 2002 සිට 2015 දක්වා පරීක්ෂණ ඉල්ලා සිටීමයි. මෙය 2005 සිට 2015 දක්වා බලයේ සිටි පාර්ශ්ව බලාපොරොත්තු නොවූ අතර, එයින් ත්ම්න්වද හෙළිදරව් වනු ඇති බව ඔවුන් හොදාකරව දනී. දැන් අවශ්‍ය දෙපාර්ශවය අතර ජනතාවට රහසින් එකගතාවයකට ඒමයි.

දෙපාර්ශවය එකිනෙකාගේ සත්‍ය චෝදනා ජනතාව ඉදිරියේ අකමැත්තෙන් වුවත් දැන ගැනීමට සලස්වා ඇත. ඔවුන් දෙපාර්ශවය ජනතාව ඉදිරියේ හෙළිදරවු වූ අතර එහෙත් ඔවුන් එය අධිකරණ ක්‍රියාවලිය දක්වා ගෙන ගොස් එකිනෙකා වරදකරුවන් කිරීමට කැමති නොමැත. එමනිසා දැන් කෙසේ හෝ අතරමග සමාදානයක් ඇතිවෙමින් පවතී.

මේ වනවිට අවසානයේ දී දේශපාලන කොටස් දෙක මෙය අධිකරණය දක්වා නොගොස් සාමදානය වීම යනු ඔවුන් දෙදෙනාගේම ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවගේ දැනට තිබෙන අධිකරණ ක්‍රියා මාර්ගවලින් නිදහස් වීමට මගක්ය. මන්ද මෙය අධිකරණයේ ඔප්පු වීමට නම් වෝහාරික විගණන වාර්තාව ඉදිරිපත් වීම අතවශ්‍ය හෙයිනි.

සිදුවෙමින් පවතින සිදුවීම් බලන විට එම වාර්තාව ඉදිරි අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග කරා යොමු වීම ගැන අවිනිශ්චතා මතු වෙමින් පවතී. අවසානයේ කිව යුත්තේ රටේ ජනතාවට මේ ගැන ගරු ජනපතිතුමා කෙරෙහි යම් විශ්වාසයක් ඇත.

එහෙත්,

මෙය එතුමාගේ ධුර කාලයන්ට පෙර කාල සිමාවන් දෙකක් (2002- 2015) අරඹයා හෙයින් එයට දඩුවම් කිරීම නම් සුළුපටු කාර්යයක් නොවෙනු ඇත. යම් හෙයකින් එතුමා මෙයට එරෙහිව කටුයුතු කරහොත් එය ජනතාවගේ ජයක් වනු ඇත. එහෙත් එය පහසු නොවෙනු ඇත, හොදම උදහරණය නම් පත් වූ නව ඇමතිවරුන්ය.

අවසානයේ දී විය හැක්කේ මේ ලිපිය ලියු මමත් එය කියවන ඔබත් ඇතුළු පොදු ජනතාව වැරදිකරුවන් වීමය. ඉදිරියේ මෙම ක්‍රියාදාමය දෙස බලා සිටිමු

උපුටාගැනීම – ජෝසප් ඩයස් (Joseph Dias)
JSD News Line

1 Comment

  1. Sarath December 9, 2019

    Degollama kudu walandala!

    Reply

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *